Päivitetty 17.9.2019 
 
Sisältö

1 Yleistä
2 Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
3 Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
4 Mihin henkilötietojani käytetään?
5 Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
6 Kuka käsittelee henkilötietojani?
7 Kuinka kauan tietojani säilytetään?
8 Millaisia oikeuksia minulla on?
8.1 Oikeus saada pääsy tietoihin
8.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen
8.3 Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
8.4 Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
8.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
8.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
8.7 Oikeus tehdä valitus
9 Markkinointi
9.1 Markkinoinnin kieltäminen
9.2 Evästeet
10. Rekisteriselosteet
11. Tietosuojaselosteen päivittyminen
12. Mihin voin ottaa yhteyttä?
1 Yleistä
 
Kestävyysurheiluvaruste Marjomäki sitoutuu aktiivisesti suojaamaan asiakkaidensa yksityisensuojaa ja täten tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn. Asiakas voi halutessaan tarkistaa olemassa olevien tietojensa tilan ja pyytää meitä tekemään tarvittavat tietoja koskevat muutokset.
 
Tietosuojakäytännön avulla tiedotamme asiakkaitamme siitä, miten heidän henkilötietoja käsitellään. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot voidakseen tehdä tilauksia Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen verkkokaupassa.
 
Keräämämme tiedot voidaan jakaa eri tietokategorioihin, jotka ovat käyttäjän antamat tiedot, verkkokaupan käytöstä havainnoidut sekä analytiikan avulla johdetut tiedot.

Käytämme tietoja ensisijaisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen


2 Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

 
Tmi Timo Marjomäki (Y-tunnus: 1964321-7) Talouspolku 3 61800 Kauhajoki
 
Mikäli sinulla on kysymyksiä yrityksemme tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
 
3 Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot tai henkilön tunnistavat tiedot
 2. Tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi
 3. Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
 4. Verkkokaupan käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 5. Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 6. Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 7. Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

 
Tietojen lähde on käyttäjä itse, emme saa muita tietoja esimerkiksi yhteistyökumppaneilta. Mikäli saamme kolmansilta osapuolilta henkilötietoja, pääsääntöisesti ilmoitamme EU:n tietosuoja-asetuksen reunaehtojen mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kohtuullisessa ajassa henkilötietojen vastaanotosta.
 

4 Mihin henkilötietojani käytetään?

 
Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Yrityksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

 
Tietoja käsitellään asiakkaan ja yrityksen väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin nojautuen.

 
5 Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
 
Käsittelemme henkilötietoja siten, että ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta henkilötietojen häviämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta virheelliseltä käsittelyltä.
 
Kestävyysurheiluvaruste Marjomäki säilyttää asiakastietoja EU/ETA-alueen sisäpuolella. Käyttämämme web hosting palveluntarjoaja (Radicenter, Pärnu, Viro) tarjoaa laadukkaat Hewlett Packard palvelimet ja CISCO verkkolaitteet, ja lisäksi yrityksen tekninen ja prosessien tietoturva on korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
 
Kestävyysurheiluvaruste Marjomäki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa hyviä tietosuoja -ja tietoturvakäytänteitä, kuten mm. verkkoliikenteen suojausmenetelmän (SSL sertifikaatti) käyttöä, tiedon minimointia, työperusteista käyttövaltuushallintaa, henkilötietojen käsittelyä koskevaa lokitusta ja rajoitettuja säilytysaikoja. Henkilötiedon käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) tuomat reunaehdot ja vaatimukset. Lisäksi pyrimme aktiivisella kehitystyöllä vastaamaan henkilötiedon käsittelyä koskevan regulaation tuomiin vaatimuksiin.
 

6 Kuka käsittelee henkilötietojani?

 
Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen asiakastietoihin on pääsy vain omilla työntekijöillä, jotka ovat koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti sekä eettisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu työperusteiseen tarpeeseen, eli työntekijät voivat käsitellä asiakastietoja tai muita henkilötietoja vain siltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle oleellista. Oletusarvoisesti Kestävyysurheiluvaruste Marjomäki ei luovuta tai siirrä tietoja kolmansille osapuolille. Lisäksi palveluntarjoajamme Radicenter (webhosting) ei saa missään olosuhteissa julkistaa tai luovuttaa tietojamme kolmansille osapuolille, ellei Kestävyysurheiluvaruste 

 
Marjomäki ole antanut erillistä kirjallista suostumusta tai henkilötietojen luovutusta koskevaa oikeuden määräystä.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Tmi Timo Marjomäki (Y-tunnus: 1964321-7)
Talouspolku 3 61800 Kauhajoki
 

7 Kuinka kauan tietojani säilytetään?


Kestävyysurheiluvaruste Marjomäki säilyttää henkilötietojasi vain toiminnalleen tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut henkilötietoa koskevat käyttötarkoitukset. Lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää normaalia kauemmin siltä osin, kun se on tarpeen laissa asetettujen vaatimusten, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien reunaehtojen toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisten toteuttamisen osoitusvelvollisuuden vuoksi.

Tehtyäsi tilauksen verkkokaupassamme, tallennetaan antamasi tiedot Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen järjestelmään, jotta voimme pitää sinut ajan tasalla tilauksesta. Tilausta koskevat tietosi poistetaan säilytysaikojen puitteissa järjestelmästä sekä paperikopio tietoturvallisesti. 
 
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa, mutta tulee kuitenkin huomioida, että poistamisesta saattaa olla haittaa asiakkuuden tai tilauksen käsittelylle. Mikäli tiedot poistetaan pyynnöstäsi, emme voi niitä tarvittaessa palauttaa jälkikäteen.
 
Tiedon säilyttämistä normaalia pidempään velvoittaa lainsäädäntö, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • kirjanpitolaki määrittelee tiedolle normaalia pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, käsitteleekö aineisto henkilötietoja vai ei
 • kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • verkkokaupan ja muita mahdollisia järjestelmien käsittelystä kerättyjä lokitietoja säilytetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • tarvittavien varmuuskopioiden ottaminen verkkokaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden selvittämiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmistamiseksi


8 Millaisia oikeuksia minulla on?

 
Sinulla on alla tarkemmin kuvatulla tavalla oikeus muun muassa tarkastaa tietosi sekä oikeus saada puutteelliset tai virheelliset tietosi oikaistuksi. On tärkeää huomioida, että yrityksen toimintaan saattaa liittyä lakisääteisiä velvollisuuksia koskien tietojen säilytystä, ja täten meillä voi olla velvollisuus käsitellä tai säilyttää henkilötietojasi siitä huolimatta vaikka pyytäisi käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista.
Pääsääntöisesti käsittelemme oikeuksiesi käyttämistä koskevaan pyynnön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tulee kuitenkin huomioida, että poikkeustilanteissa voimme lainsäädännön mahdollistamalla tavalla jatkaa käsittelyn määräaikaa kahdella kuukaudella huomioiden pyyntöjen haasteellisuus ja määrä. Voit käyttää alla kuvattuja oikeuksiasi olemalla yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.
 
8.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada Kestävyysurheiluvaruste Marjomäeltä vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Mikäli henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada kopio tiedoista ja tarkastaa tiedot. 

8.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää Kestävyysurheiluvaruste Marjomäeltä oikaisemaan mahdolliset virheelliset henkilötiedot sekä täydentää mahdolliset puutteelliset tiedot.
 
8.3 Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi ja siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, peruuttaa suostumuksesi. Jos pyydät tietojesi poistamista tai peruutat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, poistamme tiedot järjestelmistämme, ellei tietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta tai ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoja. Poistamme henkilötietosi joka tapauksessa sen jälkeen, kun määrittelemämme tai lakisääteinen säilytysaika on päättynyt.
 
8.4 Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä Sinulla on erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ei kuitenkaan koske Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen lakisääteisistä velvoitteista johtuvaa henkilötietojen käsittelyä.
 
8.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus saada itse toimittamasi henkilötiedot meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.
 
8.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen oikeutettujen etujen toteuttamiseen.
Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Lisätietoja suoramarkkinoinnin kieltämisestä löydät tietosuojakäytännön kohdasta 9.

8.7 Oikeus tehdä valitus

Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.


9 Markkinointi


Kestävyysurheiluvaruste Marjomäki ei käytä henkiltötietoja asiakassuhteen hoitamisen lisäksi palveluiden ja tuotteiden markkinointiin. Yrityksen toteuttama markkinointi ei perustu asiakasrekisterin henkilötietoihin, vaan on toteutettu yleisellä tasolla eri markkinointikanavia hyödyntäen.

 
9.1 Markkinoinnin kieltäminen

Voit kieltää markkinoinnin ottamalla yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Mainonnan kohdentamiseen hyödynnettäviin evästeisiin voit vaikuttaa käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Otathan myös huomioon, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toimivuuteen. 
 
9.2 Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen verkkokaupassa käynnin yhteydessä vierailijan tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Evästeiden avulla voimme muun muassa yksilöidä ja esimerkiksi tilastoida sivustollamme vierailevat kävijät. Lisäksi evästeitä käytetään ostoskorin toimintoihin. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Verkkokaupassa käynti asettaa evästeiden muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.
Hyödynnämme Google Analyticsia verkkokaupan käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.
 

10. Rekisteriselosteet
 
Asiakasrekisteri 

 
11. Tietosuojaselosteen päivittyminen


Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen toiminnan kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Tiedotamme erikseen tietosuojaselosteeseen liittyvistä mahdollisista muutoksista.
 

12. Mihin voin ottaa yhteyttä?

 
Voit tiedustella yksityisyyden suojaan, henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.


Tmi Timo Marjomäki (Y-tunnus: 1964321-7)

Talouspolku 3 61800 Kauhajoki

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 040 095 5001